Financiƫle dienstverlening op maat

Postadres:
Postbus 121
9640 AC Veendam

Bezoekadres:
Zeefbaan 1
9672 BN Winschoten

Telefoon: 06-23781252
Mail: info@ploppersum.nl

Niet ingaan op valse e-mails fiscus

30 juli 2012 - De Belastingdienst waarschuwt u voor de valse e-mails
die in omloop zijn. Criminelen proberen op deze manier u uw persoonlijke
gegevens te ontfutselen en uw belastingteruggaaf te innen. Krijgt u zo’n
e-mailbericht binnen ga daar dan niet verder op in, maar gooi het bericht direct
weg.

 

De e-mails lijken in eerste instantie afkomstig te zijn van de
Belastingdienst. In het e-mailbericht staat dat u een belastingteruggaaf kunt
krijgen. In deze economische tijden is dat natuurlijk altijd mooi meegenomen. Er
zit echter een addertje onder het gras. Om deze teruggaaf voor elkaar te krijgen
moet u namelijk wel op een link klikken. U gaat dan naar een website waar u
gevraagd wordt om uw Digid-code achter te laten. In werkelijkheid heeft u op dat
moment geen contact met de fiscus, maar met de criminelen. Deze criminelen
gebruiken uw persoonlijke gegevens om het geld van een eventuele teruggaaf -
waarop u recht heeft - van de Belastingdienst terug te krijgen.

 

Persoonlijke gegevens achterlaten

 

Criminelen passen ditzelfde trucje toe bij banken. De laatste tijd zijn er
dan ook regelmatig valse e-mails van banken. Hierin staat dat de bank een
rekening heeft geblokkeerd en dat u deze blokkade weer kunt opheffen door het
betalen van een bepaald bedrag. Daarnaast staat vaak vermeld dat de
Belastingdienst binnenkort een bedrag van uw rekening zal afschrijven. Meestal
moet u daarvoor nog wel wat persoonlijke gegevens achterlaten om dat voor elkaar
te krijgen of juist te voorkomen. Reageer niet op dit soort e-mailberichten. De
fiscus of uw bank zullen u namelijk nooit op die manier benaderen. Heeft u per
ongeluk toch gereageerd op deze e-mails neem dan direct contact op met de
Belastingdienst of uw bank.

Stijging gebruikelijk loon naar € 42.000

12 december 2011 - Heeft u een aanmerkelijk belang – direct of
indirect 5% of meer van de aandelen – in uw bv en werkt u voor diezelfde bv dan
moet u uzelf vanaf volgend jaar een hoger gebruikelijk loon toekennen. In 2012
zal het gebruikelijk loon stijgen van € 41.000 (bedrag 2011) naar € 42.000. In
uitzonderlijke situaties kunt u van deze regeling afwijken.

 

Op basis van de gebruikelijkloonregeling moet een aanmerkelijk belanghouder
tenminste een bepaald bedrag aan (fictief) loon ontvangen. Dit om te voorkomen
dat een aanmerkelijkbelanghouder zichzelf een lager inkomen geeft om zo de
heffing van inkomstenbelasting te voorkomen. In 2011 bedraagt dit salaris
minimaal € 41.000. Vanaf volgende jaar zult u rekening moeten houden met een
hoger salaris van minimaal € 42.000.

 

Afwijkend fictief loon

 

U kunt als dga wel aanspraak maken op een lager loon, maar dat kan niet
zomaar. Zo moet u aannemelijk maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen
(zonder aanmerkelijk belang) een lager loon gebruikelijk is. Is bij soortgelijke
dienstbetrekkingen juist een hoger loon gebruikelijk, dan moet u uw salaris
stellen op 70% van het hogere gebruikelijke loon of op het loon van de
meestverdienende werknemers of meestverdienende werknemer van een verbonden
vennootschap. Het hoogste salaris telt, zolang dat minimaal € 42.000 is.

Eindejaarstips 2011

donderdag 24 november 2011 | 0 reacties

 

In opdracht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) heeft het Fiscaal Kenniscentrum een lijst van fiscale eindejaarstips gepubliceerd.

De lijst, met name gericht op dga-ondernemers en ondernemers voor de inkomstenbelasting (ib-ondernemers), bevat tips die zowel interessant zijn voor accountants als voor ondernemers.

Het document bevat tips voor de bv, onder andere over het tijdig bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag van de vennootschapsbelasting en het toepassen van de verruimde achterwaartse verliesverrekening.

 

Ook voor de dga zijn er specifieke tips, bijvoorbeeld over het afwaarderen van oninbare vorderingen op de bv en het verlagen van het gebruikelijk loon.

De ib-ondernemer kan ook zijn voordeel doen met het document. Hij kan dit jaar onder andere nog profijt hebben van de zelfstandigenaftrek en de mogelijkheid om een deel van de winst belastingvrij te reserveren voor de oudedagvoorziening.