Financiƫle dienstverlening op maat

Postadres:
Postbus 121
9640 AC Veendam

Bezoekadres:
Zeefbaan 1
9672 BN Winschoten

Telefoon: 06-23781252
Mail: info@ploppersum.nl

Verzoek tot loonbeslag is niet vrijblijvend

25 juli 2012 - Als uw onderneming bericht krijgt dat een
gerechtsdeurwaarder of overheidsinstantie beslag wil leggen op het loon van een
werknemer, bent u verplicht om actie te ondernemen. Welke verplichtingen heeft u
allemaal vóór en na de beslaglegging?

 

Als u van de gerechtsdeurwaarder een verzoek krijgt om informatie te
verstrekken over het loon van de werknemer, moet u daaraan meewerken. U moet de
vragenlijst omtrent het inkomen binnen vier weken ingevuld retour sturen naar de
gerechtsdeurwaarder of invorderingsambtenaar.

 

Alleen informatie over periodieke uitkeringen

 

Voordat er werkelijk beslag is gelegd, hoeft u alleen informatie te geven
over de periodieke betalingen die uw onderneming aan de werknemer doet. U
vermeldt dus of u het loon wekelijks, vierwekelijks of maandelijks betaalt en
hoe hoog het nettoloon is. Informatie over eenmalige uitkeringen die de
werknemer wel eens ontvangt, hoeft u in dit stadium nog niet te geven. Officieel
schendt u zelfs de privacy van de werknemer als u deze gegevens op dit moment al
deelt.
Zodra er eenmaal beslag op het loon van de werknemer is gelegd, moet u
de deurwaarder wel openheid van zaken geven over alle periodieke en
niet-periodieke betalingen die u aan de werknemer doet. Dit hoeft u echter pas
vier weken na de werkelijke beslaglegging te doen.

 

Onderneming aansprakelijk bij niet-meewerken

 

Werkt u niet mee aan een loonbeslag, dan loopt u het risico dat uw
onderneming wordt gedagvaard of aansprakelijk wordt gesteld voor de hele
vordering. Ook als u onjuiste informatie verschaft, kunt u aansprakelijk worden
gesteld voor de veroorzaakte schade.

Tijdelijk 4e contract jongeren niet verlengd

 

9 december 2011 - Eén van de crisismaatregelen die minister Kamp van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2010 trof, was het toestaan van een extra
tijdelijk contract voor werknemers van 15 tot en met 26 jaar. Deze tijdelijke
regeling is geëvalueerd en op basis van dit onderzoek is besloten dat de
maatregel eindigt per 1 januari 2012.

 

In het bericht ‘Regels
tijdelijk contract jongere versoepeld
’ kon u lezen over de introductie van
deze crisismaatregel. Sinds juli 2010 kunt u werknemers onder de 27 jaar vier
jaar of vier arbeidsovereenkomsten lang een tijdelijk dienstverband aanbieden.
Wilt u de werknemer na deze vier tijdelijke contracten (of na vier jaar) houden,
dan bent u alsnog verplicht een vast contract aan te bieden.

 

10.000 jongeren kreeg vierde tijdelijk contract

 

De normale regels – die op dit moment dus alleen voor werknemers vanaf 27
jaar gelden - zijn dat werknemers maximaal drie tijdelijke contracten achter
elkaar kunnen krijgen of drie jaar op basis van een tijdelijk contract kunnen
werken. Daarna hebben ze recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
tijd.
De mogelijkheid om jongeren een vierde tijdelijk contract aan te kunnen
bieden, moest deze groep werknemers gedurende de economische crisis beter
beschermen tegen werkloosheid. Uit de evaluatie van de regeling onder 19.000 jongeren die een vierde
tijdelijk contract hebben gekregen, blijkt dat de maatregel 10.000 van hen aan
het werk heeft gehouden. Zonder deze optie hadden zij hun baan verloren. De
andere kant van de medaille is echter dat aan 9.000 jongeren anders een vast
contract was aangeboden, terwijl zij nu een vierde tijdelijk contract
kregen.

 

Overgangsregeling bij vierde contract

 

Vanaf 1 januari 2012 vervalt de maatregel, maar er is een overgangsregeling
voor jongeren die vóór die dag een vierde tijdelijk contract hebben of in hun
vierde jaar zitten. Op het moment dat de regeling eindigt, houden zij hun vierde
tijdelijke overeenkomst. U moet hen dan een overeenkomst voor onbepaalde tijd
aanbieden als hun vijfde contract of vijfde jaar ingaat. Voorwaarde is wel dat
ze gedurende dit vierde contract of vierde jaar jonger dan 27 jaar zijn. Een
jongere die tijdens zijn vierde tijdelijke contract 27 jaar wordt, heeft u
onherroepelijk in vaste dienst.

 

Gebruik formulier voor verklaring bestelauto

 

8 december 2011 - Wilt u volgend jaar gebruikmaken van de
‘Verklaring zakelijk gebruik bestelauto’ dan moet u daarvoor een formulier van
de Belastingdienst gebruiken. U kunt hiervoor niet zelf een verklaring
opstellen. Tegen het einde van het jaar zal het formulier beschikbaar zijn.

 


In het bericht ‘Extra
optie voor rittenregistratie bestelauto’
kon u lezen dat u in plaats van het
bijhouden van een rittenregistratie een verklaring kan opstellen waarin staat
dat de bestelauto echt alleen zakelijk wordt gebruikt. U moet deze verklaring
overeenkomen met elke werknemer die in de auto gaat rijden. Heeft u deze
verklaring dan hoeft u geen bijtelling voor het privégebruik van de bestelauto
tot het inkomen van de werknemer te rekenen. Dit kan echter anders zijn als u
weet dat de werknemer de auto toch voor privézaken heeft gebruikt. Heeft u een
verklaring dan hoeft u in principe geen rittenregistratie meer bij te houden.
Mocht de fiscus uw auto echter tegenkomen bij bijvoorbeeld een pretpark dan moet
u of uw werknemer wel kunnen aantonen dat u of hij daar om zakelijke redenen
was.


Uitsluitend formulier fiscus


De nieuwe regeling gaat in werking per 1 januari 2012. Voor het aanvragen van
deze verklaring zal de fiscus formulieren opstellen. Een werknemer moet deze
verklaring indienen via de werkgever. Bent u echter ondernemer of behaalt u
resultaat uit overige werkzaamheden dan moet u zelf een verklaring indienen. U
kunt uitsluitend het formulier van de Belastingdienst gebruiken. Andere
verklaringen zal de fiscus niet accepteren.    

Wat is in 2012 het minimumloon per uur?

 

17 november 2011 - Het hangt van de lengte van de werkweek in uw
onderneming af hoeveel u een werknemer volgens de wet minimaal bruto per uur
moet betalen. In de meeste cao’s is de arbeidsduur bij een fulltime
dienstverband 36, 38 of 40 uur per week. Daarom publiceert de regering bij de
halfjaarlijkse verhoging van het minimumloon ook de minimumuurlonen bij een
werkweek van die lengte.

 

In het bericht ‘Nieuwe
minimumlonen per 2012 bekend
’ kon u eerder de bruto bedragen lezen die vanaf
1 januari 2012 per maand, per week en per dag (gaan) gelden voor het wettelijk
minimumloon.

 

Afhankelijk van lengte werkweek

 

Een landelijk wettelijk minimumuurloon kent de wet niet. Het minimumuurloon
hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als
volledige werkweek geldt. In onderstaande tabel vindt u het minimumloon en de
minimumjeugdlonen, teruggerekend naar een uurloon bij een werkweek van 36, 38 en
40 uur.